Tørrmur

Tørrmur og blokker

 

Reisaskifer leverer skiferstein eksempelvis til bruk i tørrmur.


  • Tørrmur 10-30 cm

Dekkflate på 2-2,2 m2 per tonn

  • Tørrmur 25-45 cm

Dekkflate på 1,2-1,5 m2 per tonn


I tillegg leverer vi blokker som sorteres ut maskinelt, og deretter lastes opp direkte på lastebil (opptil 30 tonn per lass).

REISASKIFER AS

SKIFERBRUDD


© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt


post@reisaskifer.no

+ 47 477 09 737

Adresse


Storvikveien 69

9151 Storslett