Om oss

OM OSS


Reisaskifer AS holder til ytterst i Straumfjorden i Nordreisa, Troms. Produksjonslokalene våre er lagt rett ved siden av berget hvor skiferen hentes ut. Skiferen har navnet Reisaskifer. I tillegg til utvinning og videreforedling av denne til en rekke produkter, produseres det også produkter av andre steinsorter.


Produksjonen ledes av daglig leder, Ole Isaksen, og selskapet er et datterselskap av Skogberget AS.

VÅR HISTORIE


i OVER HUNDRE ÅR HAR DET FOREGÅTT SKIFERPRODUKSJON I STRAUMFJORDEN, NORDREISA

 

Reisaskifer AS er et datterselskap av Skogberget AS.


Selskapet Skogberget ble opprettet i 1952 av Olav Isaksen. Den gang var det takstein som var det største produktet. Noe stein ble solgt lokalt, men mye ble også eksportert til Europa. I 1989 begynte man å bygge på det som er dagens produksjonsanlegg. Det ble først bygget en liten produksjonshall som deretter ble utvidet.


I dag har Reisaskifer AS en samlebåndslinje for produksjon av skiferflis. I tillegg til dette er det to universalmaskiner for saging og polering av spesialdimensjonerte steiner. Det er sandblåseutstyr for skriftsetting av gravstein m.m.


Reisaskifer AS drives i dag av daglid leder, Ole Isaksen, Olavs sønnesønn. Det produseres bl.a. gravsteiner, benkeplater, ovnsplater, fliser, bruddheller, og takstein.

HVORFOR VELGE REISASKIFER?


Lorem

VÅRE PRODUKTER


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit


VÅR VISJON


Lore

OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.Lorem ipsum dolor.

Lorem


REISASKIFER AS

SKIFERBRUDD


© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt


post@reisaskifer.no

+ 47 477 09 737

Adresse


Storvikveien 69

9151 Storslett