Vedlikehold av skifer

VEDLIKEHOLDSPRODUKTER FOR REISASKIFER


RENS

Reisaskifer lagt utendørs i sand eller subbus (natursand og natursingel) spyles ren etter legging. Unngå likevel å spyle ut sand eller subbus ut av fugene. Reisaskifer som er lagt i mørtel eller flislim, både inne og utendørs, må rengjøres med kaldt vann umiddelbart etter legging. Overflødig fugemasse må rask vaskes bort. Vask nøye og skift ut vannet jevnlig. Benyttes det flislim må limsøl umiddelbart vaskes bort med rent vann. Vi anbefaler å benytte AKEMI Sementflekkfjerner hvis rester av limsøl og fugemasser ikke har blitt tilstrekkelig vasket bort.


Etter at skiferen er lagt anbefaler vi at AKREMI Steinrens benyttes til rengjøring av hele skiferoverflaten før impregnering. AKEMI Steinrens er et syrefritt høykonsentret rengjøringsmiddel spesialdesignet for naturstein. Etter rengjøringen skal skiferen skylles med rent vann, uansett hvilket rengjøringsmiddel som er benyttet.   IMPREGNERING

  • Innendørs anbefaler vi at alle overflater av Reisaskifer impregneres før bruk.
  • Utendørs anbefaler vi at steder hvor skiferen er ekstra utsatt for flekker, impregneres før bruk.


Impregnering motvirker at steinflaten trekker til seg søl eller fuktighet. Reisaskifer AS anbefaler produkter fra AKEMI. Til impregnering av Reisaskifer anbefaler vi AKEMI Nano Anti-Flekk. Dette er et produkt som er lett å påføre, og som gir minimal endring i farge og glans. I tillegg fører dette til en steinoverflate med god holdbarhet og svært gode vann-, fett- og oljeavvisende egenskaper. Samtidig forhindrer den at porene i overflaten lukkes eller at overflaten misfarges under impregneringen.  Effekten er derfor at når steinoverflaten utsettes for veske dannes det kuleformede væskepærler som enkelt renner vekk, og dermed gjør overflaten enkel å holde ren. Impregneringen herdes uten å klebe.


Påse at skiferoverflaten er helt tørr, ren og fri for støv før impregnering. Varmekabler må slås av i god tid før impregnering, samt bør direkte sollys unngås.


Send oss gjerne forespørsel hvis du ønsker å bestille impregnering- eller rengjøringsprodukter til skiferstein. 


DAGLIG RENGJØRING

Til daglig vedlikehold og rengjøring av Reisaskifer anbefaler vi AKEMI Steinsåpe. For grovere rengjøring anbefales AKEMI Steinrens. Uegnede eller syreholdige rengjøringsmidler kan ødelegge impregneringen. Utendørs er det ofte tilstrekkelig med å koste eller spyle skiferoverflaten med vann. Hvis skiferen spyles med

høytrykk, må man være forsiktig slik at man ikke skader fugene eller impregneringen. Skader i fugene kan føre til frostspregning, og derfor er det viktig at skadede fuger etterfylles med ny fugemasse.

Flekkfjerning

Det finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. For olje- og fettflekker kan vi anbefale AKEMI Olje- og fettfjerningspasta. Ta kontakt med oss for videre

veiledning ved andre typer flekker.


Følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddlene nøye.

Teknisk informasjon og sikkerhetsdatablader for

anbefalte AKREMI-produkter finnes på

www.s-tandberg.no


REISASKIFER AS

SKIFERBRUDD


© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt


post@reisaskifer.no

+ 47 477 09 737

Adresse


Storvikveien 69

9151 Storslett